Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Zasady realizacji zajęć zdalnych

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021 można znaleźć w zarządzeniu Rektora  nr 154 z dnia 18 września 2020 r.
 

Organizacja semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prowadzone będzie w formule kształcenia zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W formule zdalnej realizowane są także zajęcia ogólnouczelniane, lektoraty z języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego.
 

Formy prowadzenia zajęć zdalnych:

 1. synchroniczna – zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym w kontakcie audio-wideo lub audio między Wami a prowadzącym zajęcia;
 2. asynchroniczna – czyli nauczyciele będą Wam udostępniać materiały na platformie do kształcenia na odległość.
   

Narzędzia do prowadzenia zajęć zdalnych:

Zajęcia zdalne są prowadzone z wykorzystaniem następujących narzędzi informatycznych:

 1. platforma Microsoft Office 365 (w tym Teams, Skype dla Firm);
 2. platforma Moodle.
   

Harmonogram zajęć

Zajęcia dydaktyczne w formule zdalnej odbywają się w terminach określonych w harmonogramie zajęć na danym kierunku studiów.
 

Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich

Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich odbywają się zdalnie, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem narzędzi rekomendowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Prowadzący zajęcia dostępni są we wcześniej ustalonych dniach i godzinach w wymiarze co najmniej 45 minut tygodniowo.

 

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 32 Rektora z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad realizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved