Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Szkolenia

Szkolenia dla pracowników w roku akademickim 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 szkolenia organizowane dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będą realizowane w formie zdalnej, hybrydowej lub stacjonarnej. Ze względów bezpieczeństwa forma realizacji szkoleń dostosowywana będzie do aktualnej oceny zagrożenia epidemicznego w Uniwersytecie, zgodnie z przyjętą w uczelni skalą (patrz Status zabezpieczeń COVID-19)

Wytyczne dotyczące wprowadzonych ograniczeń w zakresie realizacji szkoleń dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników znajdą Państwo, przeglądając szczegółowe informacje dla każdego z przyjętych poziomów zagrożenia na stronie podlinkowanej powyżej.

Przypominamy, że informacje na temat aktualnej oferty szkoleneń dla pracowników Uniwersytetu realizowanych w ramach prowadzonych w uczelni projektów edukacyjnych znajdują się na stronie: us.edu.pl/ksztalcenie/projekty-edukacyjne/dla-pracownikow.

W przypadku szkoleń wewnętrznych dla pracowników Uniwersytetu prowadzonych z inicjatywy jednostek organizacyjnych zachęcamy, by w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wykorzystywać na szerszą skalę zdalne formy i narzędzia realizacji tego typu inicjatyw. Prosimy przedstawicieli jednostek będących opiekunami merytorycznymi lub realizatorami szkoleń wewnętrznych o konsultowanie z przedstawicielami Działu HR kwestii związanych z ich organizacją – osobami do kontaktu są:

Bezpośrednich przełożonych prosimy o umożliwienie pracownikom udziału w oferowanych formach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important contact data:

NFZ - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 800 190 590

District Sanitary and Epidemiological Station in Katowice - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 660 686 917

Nearest infection wards:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Full list of infection wards: www.gov.pl.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing information on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved