Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Prowadzenie zajęć zdalnych

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021 można znaleźć w zarządzeniu Rektora  nr 154 z dnia 18 września 2020 r.
 

Organizacja semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prowadzone będzie w formule kształcenia zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W formule zdalnej realizowane są także zajęcia ogólnouczelniane, lektoraty z języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego.
 

Formy prowadzenia zajęć zdalnych:

 1. synchroniczna – zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym w kontakcie audio-wideo lub audio między Wami a prowadzącym zajęcia;
 2. asynchroniczna – czyli nauczyciele będą Wam udostępniać materiały na platformie do kształcenia na odległość.
   

Narzędzia do prowadzenia zajęć zdalnych:

Zajęcia zdalne są prowadzone z wykorzystaniem następujących narzędzi informatycznych:

 1. platforma Microsoft Office 365 (w tym Teams, Skype dla Firm);
 2. platforma Moodle.
   

Harmonogram zajęć

Zajęcia dydaktyczne w formule zdalnej odbywają się w terminach określonych w harmonogramie zajęć na danym kierunku studiów.
 

Organizacja praktyk zawodowych:

O sposobie realizacji studenckich praktyk zawodowych decyduje dziekan w porozumieniu z właściwymi dyrektorami kierunków studiów, w programach których przewidziano realizację praktyk zawodowych.

Rekomendacje w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych zostały określone w piśmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyny Tryndy, prof. UŚ.
 

Monitorowanie zajęć w formule zdalnej:

Monitorowaniu podlega:

 • sposób organizacji zajęć w formule zdalnej. Zaleca się weryfikowanie przede wszystkim stopnia obciążenia studentów realizacją zadań, skuteczności komunikacji ze studentami, a także adekwatności doboru sposobów weryfikacji efektów uczenia się;
 • sposób organizacji zajęć przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak i przez osoby, które prowadzą te zajęcia w ramach umów cywilnoprawnych.
   

Indywidualny przydział zajęć:

Zajęcia dydaktyczne zrealizowane w formule zdalnej zostaną rozliczone zgodnie z indywidualnym przydziałem zajęć dydaktycznych pod warunkiem zapewnienia studentom możliwości osiągnięcia efektów uczenia się.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important contact data:

NFZ - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 800 190 590

District Sanitary and Epidemiological Station in Katowice - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 660 686 917

Nearest infection wards:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Full list of infection wards: www.gov.pl.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing information on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved