Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Harmonogramy

Poniższa tabela zawiera linki, pod którymi można znaleźć harmonogramy zajęć na poszczególnych kierunkach na poszczególnych wydziałach:
 

WYDZIAŁ

GDZIE ZNALEŹĆ?

Wydział Humanistyczny

us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/ – harmonogram zajęć znajdziesz, klikając w kafelek z nazwą kierunku, a następnie w kafelek „Harmonogramy”

Wydział Nauk Przyrodniczych

Kierunki biologiczne: us.edu.pl/wydzial/wnp/student/kierunki-biologiczne/plany-zajec/
Kierunki geologiczne: us.edu.pl/wydzial/wnp/student/kierunki-geologiczne/plany-zajec/
Kierunki geograficzne: us.edu.pl/wydzial/wnp/student/kierunki-geograficzne/plany-zajec/

Wydział Nauk Społecznych

us.edu.pl/wydzial/wns/sprawy-studenckie/harmonogram-sesji/harmonogramy-zajec/

pedagogika i psychologia: server-2.pip.us.edu.pl – wybór ze względu na kierunek, studenta, pracownika i tryb

zajęcia zdalne (oprócz praktyk) zaznaczone literką Z, zajęcia w kontakcie z wpisanym numerem sali

Plan dzienny w cyklu 2-tygodniowym będzie ulegał zmianie po skończonych zajęciach w kontakcie lub przy wymianie grup ćwiczeniowych. Większość zajęć jest kumulowana za wyjątkiem tych, których grupy wymieniają się ćwiczeniami (3 grupy, 3 prowadzących).

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

plan.ii.us.edu.pl/

Wydział Prawa i Administracji

wpia.us.edu.pl/studia/plany-zajec

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Plany w przygotowaniu (rekrutacja uzupełniająca)

us.edu.pl/wydzial/wsne/ksztalcenie/student-wydzialu/harmonogramy/harmonogramy-studia-stacjonarne/

us.edu.pl/wydzial/wsne/ksztalcenie/student-wydzialu/harmonogramy/harmonogramy-studia-niestacjonarne/

Wydział Teologiczny

us.edu.pl/wydzial/wtl/2020/09/23/plany-zajec/

Szkoła Filmowa

writv.us.edu.pl/pl/student/studia-stacjonarne/plan-zajec

writv.us.edu.pl/pl/student/studia-niestacjonarne/plan-zajec

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important contact data:

NFZ - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 800 190 590

District Sanitary and Epidemiological Station in Katowice - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 660 686 917

Nearest infection wards:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Full list of infection wards: www.gov.pl.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing information on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved