Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

E-learning a ustawa o dostępności cyfrowej

Wykorzystywane na Uniwersytecie Śląskim platformy wspomagające kształcenie zdalne dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że są one dostępne.

Dostępność rozumiemy jako możliwość korzystania ze wszystkich treści i funkcjonalności przez osoby, które mogą mieć ograniczone możliwości korzystania z tych zasobów, np. osoby słabowidzące i niewidzące, osoby niesłyszące, osoby z niepełnosprawnością ruchową. Będziemy robić wszystko, aby każdy z Państwa mógł się swobodnie zapoznać z materiałami dydaktycznymi. W razie jakichkolwiek problemów z dostępnością materiałów mogą Państwo skorzystać z dodatkowej pomocy prowadzących zajęcia i Centrum Obsługi Studentów, którzy zdigitalizują potrzebną literaturę przedmiotu. Dostępność gwarantuje Ustawa o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w naszym przekonaniu jej zapewnienie wynika przede wszystkim z odpowiedzialności społecznej i chęci zaspokojenia potrzeb wszystkich członków społeczności Uniwersytetu Śląskiego.

Obowiązująca Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nakłada liczne obowiązki na podmioty publiczne, w tym także na Uniwersytet Śląski. Regulacja jest konsekwencją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ws. dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Głównym celem ustawy jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób szczególnie nim zagrożonych poprzez ich ograniczenia funkcjonalne.

Działające w Uniwersytecie Śląskim platformy Moodle spełnią wiele koniecznych wymogów, a celem jej twórców jest osiągnięcie zgodności z WCAG 2.1 Level AA.

Niestety, ale sama platforma to nie wszystko. Treści w niej zamieszczane przez osoby tworzące kursy, muszą również być odpowiednio przygotowane. Najważniejsze zasady określające, czym powinien cechować się dostępny materiał nauczania, to:

  • Postrzegalność: przedstawiaj użytkownikom informacje i komponenty interfejsu w sposób dostrzegalny dla ich zmysłów.
  • Funkcjonalność: zapewnij, aby komponenty interfejsu użytkownika i nawigacja były możliwe do użycia.
  • Zrozumiałość: zadbaj o to, aby informacje i obsługa interfejsu były zrozumiałe.
  • Rzetelność: twórz treści solidnie, aby mogły być skutecznie interpretowane przez różne programy użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Szczegółowe informacje o poszczególnych zasadach można znaleźć na stronie: wcag.lepszyweb.pl/.

Szczegółowa lista zaleceń jest obszerna, a Ministerstwo Cyfryzacji poleca „Podręcznik Dobrych Praktyk – WCAG 2.0” wydany przez Fundację Widzialni.

Ponadto informacje na temat obecnych zaleceń można znaleźć na podstronie „Dostępność strony internetowej” w serwisie Rządu RP: gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important contact data:

NFZ - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 800 190 590

District Sanitary and Epidemiological Station in Katowice - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 660 686 917

Nearest infection wards:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Full list of infection wards: www.gov.pl.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing information on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved