Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Stanowiska komputerowe do pracy

W trosce o umożliwienie wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom realizacji zajęć dydaktycznych w niezakłócony sposób na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstały stanowiska komputerowe do pracy indywidualnej. Stanowiska zostały wyposażone w sprzęt umożliwiający przeprowadzenie zajęć i udział w nich oraz przeprowadzenie egzaminów w formie zdalnej. Liczba stanowisk będzie zwiększana w miarę potrzeb.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami korzystania ze stanowisk oraz zgłaszanie z wyprzedzeniem prośby o rezerwację stanowiska do właściwej jednostki (adresy wskazane poniżej). Ze stanowisk w pierwszej kolejności będą skorzystały osoby niemogące użyć własnego sprzętu.

 

Ogólne zasady użytkowania stanowisk komputerowych do celów zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Śląskim

 • Student, doktorant oraz pracownik zgłasza prośbę o rezerwację stanowiska komputerowego do celów związanych z kształceniem pod właściwy adres e-mail (odrębny dla każdego wydziału, ich spis znajduje się na dole strony) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, do godz. 14.00. Możliwe jest skorzystanie ze stanowiska bez wcześniejszej rezerwacji, pod warunkiem dostępności stanowisk komputerowych oraz uzasadnienia konieczności nagłego skorzystania ze sprzętu. W zgłoszeniu mailowym należy określić cel korzystania ze stanowiska (np. egzamin, pisanie pracy, zajęcia zdalne).  
 • Wskazane na wydziałach osoby przekazują użytkownikowi potwierdzenie w formie wiadomości elektronicznej, w której znajdują się informacje o tym, gdzie znajduje się zarezerwowane stanowisko (budynek, sala) oraz wskazówki dotyczące sposobu odbioru stanowiska (np. pobór klucza). W przypadku braku wolnych stanowisk na wybranym wydziale możliwe będzie korzystanie ze stanowisk dostępnych na innych wydziałach lub w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (szczegóły: ciniba.edu.pl/kabiny-pracy-indywidualnej-alias).
 • Przy odbiorze stanowiska osoba odpowiedzialna za sprzęt może poprosić o okazanie na urządzeniu elektronicznym maila z potwierdzeniem rezerwacji.
 • Przy odbiorze stanowiska użytkownik może być proszony o podpisanie karty stanowiska, na której znajdują się informacje o wypożyczanym sprzęcie. Użytkownik może być proszony o złożenie oświadczenia, że zapoznał się z ogólnymi zasadami użytkowania stanowiska oraz o pozostawienie niezbędnych danych kontaktowych.
 • Stanowisko komputerowe może być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z uzyskiwaniem efektów kształcenia, w tym na potrzeby realizacji zajęć, sesji egzaminacyjnej, egzaminów dyplomowych oraz pracy własnej.
 • Ze stanowisk można korzystać w godzinach, w których planowane są zajęcia, egzaminy, zaliczenia oraz w standardowych godzinach pracy administracji wydziału. Korzystanie ze stanowisk w innych godzinach będzie możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem do celów związanych z kształceniem, zachowując względy bezpieczeństwa pracy w sieci.
 • Użytkownik korzysta wyłącznie z tego sprzętu komputerowego znajdującego się w danym pomieszczeniu, który został mu wypożyczony oraz pozostawia wszelki sprzęt komputerowy znajdujący się w danym pomieszczeniu w stanie kompletnym i niepogorszonym.
 • O wszelkich wadach sprzętu (w tym powstałych z własnej winy) użytkownik informuje osobę odpowiedzialną za sprzęt na wydziale.
 • Stanowisko komputerowe jest dezynfekowane po każdym użytkowaniu.
 • Zaleca się, aby użytkownicy korzystali ze sprzętu, mając założone maseczki oraz rękawiczki.

Uwaga: uczelnia oferuje możliwość korzystania z zestawów słuchawkowych, jednakże w trosce o komfort użytkowników zaleca się używanie własnego zestawu.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas zdalnego nauczania (na odległość) oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

 

Zainteresowani skorzystaniem ze stanowiska komputerowego na poszczególnych wydziałach proszeni są o kontakt:

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important contact data:

NFZ - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 800 190 590

District Sanitary and Epidemiological Station in Katowice - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 660 686 917

Nearest infection wards:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Full list of infection wards: www.gov.pl.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing information on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved